سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه جلیلی بجاربنه – فوق لیسانس مدیریت تولید، کارشناس ارشد برنامه ریزی تولید شرکت لوله و ت

چکیده:

زنجیره تامین از طریق کاهش هزینه ها و حداکثر بهره برداری از ظرفیت ماشین آلات تولیدی و … دستیابی به جایگاه رقابتی را در سازمانهای تولیدی مقدور می سازد. زنجیره تامین که شبکه لجستیک نیز نامیده می شود، تامین کنندگان ، مراکز تولیدی، مراکز تهیه و توزیع و همچنین جریان مواد خام ، محصول نیمه ساخته(WIP) و جریان کالای ساخته شده بین تجهیزات و ماشین آلات را در بر می گیرد . عملیات لجستیک با هدف کاهش هزینه ها از طریق انسجام بین تامین کنندگان ، تولیدکنندگان ، انبارها و محل های ذخیره مواد و محصول نیمه ساخته ، بخشها و فرآیندها را به صورت غیر منفک بهینه نموده وتغییرات را در نقاطی که استعداد افزایش ارزش و یا کاهش اتلاف ها را دارا می باشند ، مد نظر قرار می دهد.کاهش زمان بیکاری ، موجودیهای میان فرآیندی و سیکل زمانی جریان ( به عنوان هزینه های فرصت از دست رفته ) از جمله عواملی است که با بکارگیری تئوری محدودیتهامیسر می گردد . در این مقاله ، برای رفع مشکلات ناشی از وجود گلوگاه در طول فرایند تولید لوله و کاهشWIP درحین فرآیند ، از شبیه سازی کامپیوتری استفادهشده است . این تکنیک امکان تعیین متوسط زمان انتظار هر محصول ، گلوگاه های تولیدی و نحوه جابجایی آن در ازاء تغییر محصول و همچنین تاثیرات گلوگاه فرآیند برWIP و زمان سیکل کاری ، به استناد تئوری تولید بهنگام وTOC را فراهم می سازد . برای شناسایی و بهبود گلوگاه سیستم ، نیازمند مدلی هستیم تابدون موجودی اضافی ، در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه در سطح بهره وری و بهره گیری مناسبی از ایستگاههای کاری باقی بمانیم .