سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین صدیفیان – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سوده سپهری – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

به منظور ت خمین ضریب نفوذ وابسته به غلظت از طریق داده های دفع رطوبت همدما در نوعی چوب (درخت گردو )، از روش تفاضل محدود استفاده می شود . داده های مورد آزمایش، شامل توزیع رطوبت در مکانهای مختلف نمونه است. این توزیع رطوبت منطبق با جهت شعاعی در چوب بوده و در زمانهای خاص بدست می آید. همچنین، سرعت رطوبت در هر زمان و مکان خاص باید مشخص باشد یا به طور صحیح تخمین زده شود. شکل تابع نفوذ و شرایط مرزی در سط وح، از پیش معلوم نیستند . سیستم معادلات حاصل از روش تفاضل محدود، تبدیل به مسئله معکوس شده که نتایج این روش به تغییرات کم داده ها ی ورودی حساس است . نتایج نشان میدهد که ضریب نفوذ با افزایش رطوبت زیر نقطه ی اشباع فیبر افزایش می یابد که بیانگر حد بالایی کاربرد تئوری نفوذ است. به طور کلی، روش لرائه شده در اینجا ابزاری کارا و توانمندی را در مطالعه مسایل نفوذ رطوبت بویژه در چوب فراهم می سازد.