سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید صدرالدین قائم مقامی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
غلامرضا بلالی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده:

شناسایی گونه های مختلف پنی سیلیوم به دلیل گستردگی در طبیعت و نقش مهمی که در زندگی انشان دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است. بطور معمول جهت شناسایی گونه های این جنس از روش های مورفولوژیک استفاده می گردد. ولی این روشها بسیار وقت گیر و فاقد دقت کافی می باشند. در دو دهه گذشته استفاده از تکنیک های مولکولی و بیوشیمیایی در تمایز گونه های قارچ از جمله پنی سیلیوم بسیار معمول گردیده است. در این مطالعه از تکنیک پکتیک زایموگرام برای شناسایی گونه و تعیین تنوعات بین گونه ای در این جنس استفاده گردید. الگوهای زایموگرام به دست آمدهگونه های این جنس را از یکدیگر به راحتی تفکیک نمود و علاوه بر آن تنوع درون گونه ای را به خوبی نشان داد. به نظر می رسد این روش یک روش سریع و دقیق تری نسبت به صفات مورفولوژیک جهت شناسایی گونه های مختلف جنس پنی سیلیوم باشد.