سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریسا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر فتوت – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به علت استفاده وسیع از فلز کروم در صنایع گوناگون مانند صنایع دباغی و چرمسازی ، نساجی ، ذوب، فلزکاری ، رنگ سازی، معدن، و صنایع هسته ای و بسیاری از صنایع دیگر باعث شده است مقدار زیادی از این فلز به محیط زیست وارد شده و سبب آلودگی هاک ها و آب شود.کروم بیشتر با ظرفیت های III , VI در آب های و خاک های آلوده یافت می شود. و این دو شکل کروم می توانند اثرات شیمیایی، بیولوژیکی و زیست محیطی متفاوتی داشته باشند (۲). کروم III به طور نسبی غیر محلول بوده و اثرات سمی آن هنوز گزارش نشده است در حالی که کروم VI به علت سمیتی که برای بشر، حیوانات، گیاهان و میکروارگانیزم ها دارد یک آلاینده به شمار می آید. کروم VI بسیار در آب محلول بوده و تحرک زیادی دارد (۵و۷). با توجه به حجم بالای مصرف کروم در مراحل مختلف چرم سازی، پساب تولیدی کارخانجات مختلف چرمسازی مستقر درشهرک چرمشهر نیز حاوی مقدار زیادیکروم می باشد که در صورت عدم تصفیه مناسب یم تواند صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست واردکند (۱و۴). یکی از روش ها برای اصلاح خاک های آلوده به عنصر کروم استفاده از جذب کننده های آلی ارزان قسمت می باشد (۵). بر اساس مطالعات انجام شده امکان کاربرد جذب کننده های فراهم و ارزان قیمتی چون پشم، تفاله های زیتون، خاک اره، برگهای کاکتوس، ذغال سنگ و کمپوست درمحیط محلول بر جذب کروم شش ظرفیتی وجود دارد (۶). در این پژوهش قابلیت جذب کننده های آلی ارزان قیمت که به آسانی می توان آنها را فراهم کرد در اصالح خاک های آلوده به فاضلاب کروم شهرک صنعتی چرمشهر مشهد مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت امکان با توجه به خطرات زیست محیطی ناشی از وجود کروم در خاک بتوان از این جذب کننده ها در جهت اصلاح خاک های آلوده استفاده نمود.