سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – استادیار مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا ولدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از موضوعات مورد بحث در مسائل بهینه سازی جانمایی مساله استقرار و تخصیص می باشد. درحالت کلی در این مساله محل استقرار بهینه و تخصیص بهینه چند خدمت دهنده برای تامین تقاضای چندین مشتری باید تعیین شود. این مساله به دلیل طبیعت نامحدب آن معمولا دارای بهینه های محلی متعددی بوده و استفاده از روش های دقیق ریاضی به تنهایی برای حل این مساله بسیار پر هزینه و غیر ممکن است. لذا همانگونه که در مقالات تحقیقی اخیر مشاهده می شود، بیشتر از روش های ابتکاری و مخصوصا فوق ابتکاری برای حل مساله مذکور استفاده گردیده است. از جمله روش های فوق ابتکاری برای حل مسائل استقرارتخصیص ، روش های (SA) Simulated Annealing ، (TS) Tabu Search , (GA) Genetic Algorithm می باشد که به ترتیب در سال های ۱۹۹۴، ۱۹۹۶و ۱۹۹۷ ارائه شده است. از میان روش های ارائه شده روش TS عملکرد بهتری نسبت به روش های مورد مقایسه داشته است.
در این مطالعه پس از بررس مساله استقرار و تخصیص و روش های قبلی حل این مساله، به ویژه روش فوق ابتکاری TS با استفاده از دانش تجزیه و تحلیل دسته بندی، روش ترکیبی تحت عنوان HCMTS پیشنهاد شده و برای مسائل استقرار و تخصص با فواصل متعامد ، روش پیشنهادی نسبت به روش TS قبلی مزیت کامل دارد.