سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید ثابت قدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-جوشکاری دانشگاه تهران
عباس زارعی هنزکی – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا آرائی – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

روشهای بازرسی غیرمخرب متداول (مانند MT ،RT ،UT و …) برای تشخیص عیوب ظاهری موجود در قطعه (عیوب سطحی یا زیرسطحی)،جای خود را در صنعت به خوبی باز کرده اند. اما این روش ها نمی توانند در ارزیابی و پیش بینی عیوب حاصل از خستگی، خزش، خوردگی و…که دلیل اصلی شکست مواد اتصال قطعات در صنعت می باشند، مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین جهت حل این مشکل، آزمون های نوین غیرمخرب از جمله روش (MMM(Metal Magnetic Memory توسعه یافته اند. این روش بر مبنای ثبت و آنالیز توزیع میدان های تنشی خود مغناطیسی (SMLF) بر روی سطوح قطعات بنا نهاده شده و جهت تعیین مناطق تمرکز تنش، عیوب و ناهمگنی های ساختاری اتصالات جوش داده شده و فلزات بکار گرفته می شود. در واقع وظیفه اصلی این روش شناسایی مناطق حساس و مستعد به بروز ترک های خستگی، خزش و … در قطعه با استفاده از تعیین تنش های پسماند و مشخص نمودن مناطق تمرکز تنش می باشد. در این روش از پدیده تغییر حافظه مغناطیسی مواد فرومغناطیس که در نتیجه عمل بین ترکیب بار وارده به قطعه و جهت گیری میدان مغناطیسی زمین به وجود می آید، استفاده می شود. بر این اساس بعد از حذف بار وارده به قطعه، یک تغییر برگشت ناپذیر در حالت مغناطیسی ماده که در ارتباط مستقیم با حداکثر تنش وارده به قطعه است، در آن به وجود می آید. با توجه به مزایای فراوان روش MMM نسبت به سایر رو شهای غیرمخرب (از جمله بازرسی خطوط لوله و مخازن بدون برداشتن عایق روی سطح آن ها، مستندسازی مناس بتر نتایج، جلوگیری از آسیب های تست سرویس و خصوصا قابلیت پیش بینی بروز ترک یا شکست قبل از وقوع آن و…)، پی شبینی می شود این روش در سا لهای آتی جایگاه ممتازی در صنعت بازرسی کسب نماید.