سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی فریبرزی عراقی – تهران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،گروه ریاضی
حسن فتاحی – کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،گروه ریاضی

چکیده:

در این مقاله برای حل دستگاههای خطی فازیFLS)از روشهای تکراری ژاکوبی و گاوس سایدل در حساب تصادفی استفاده می شود وقضایای مربوط به همگرایی این روشها ذکر می گردد . سپس با استفاده از روشCESTACو بکارگیری کتابخانه یCADNAکه حساب ممیز شناور را به طور اتوماتیک به حساب تصادفی تبدیل می کند ، تکرار بهینه در این روشها را می یابیم و به نتایج حاصل از الگوریتم اعتبار می دهیم.در نهایت با حل چند دستگاه فازی نتایج حاصل از دو حساب ممیز شناور و تصادفی را با یکدیگر مقایسه می کنیم