مقاله کاربرد حلالهاي آلي، روشهاي طيف سنجي مريي– فرابنفش و HPLC در بهينه کردن استخراج و تعيين غلظت ليکوپن هندوانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۱۸ تا ۷۲۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد حلالهاي آلي، روشهاي طيف سنجي مريي– فرابنفش و HPLC در بهينه کردن استخراج و تعيين غلظت ليکوپن هندوانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HPLC
مقاله ليکوپن
مقاله هندوانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي فر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ساكو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاروتنوئيدها به طور وسيعي در داروسازي، مکملهاي غذايي به عنوان رنگزاها و آنتي اکسيدانها مورد استفاده قرار مي گيرند. ليکوپن کارتنوئيدي با زنجيره باز هيدروکربني است که به وفور در سبزيجات و ميوه ها وجود دارد و به عنوان يک آنتي اکسيدان قوي در سيستمهاي حيوانات و گياهان شناخته مي شود. اين ترکيب به واسطه کاربردهاي وسيع در صنايع دارويي، غذايي و بهداشتي مورد توجه زيادي قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق بهينه کردن استخراج و تعيين مقدار ليکوپن از هندوانه مي باشد. براي رسيدن به اين هدف نسبتهاي متفاوت از حلالهايي نظير هگزان، استون، اتانول، تتراهيدروفوران ودي ايزوپروپيل اتر براي استخراج بافتهاي تازه له شده هندوانه مورد استفاده قرار گرفت. ليکوپن استخراج شده با استفاده از روشهاي طيف سنجي مريي– فرابنفش و HPLC تعيين مقدار شد. مناسب ترين نسبت حلالها براي استخراج ليکوپن از هندوانه، هگزان / استون / اتانول (V/V/V 7:7:16) به دست آمد. غلظت ليکوپن به دست آمده با استفاده از روش HPLC، ۲٫۵۹ ميلي گرم در ليتر وبا روش اسپکتر وفتومتري ۲٫۳۹ UV-Visible ميلي گرم در ليتر تعيين شد. نتايج حاصله نشان داد که با استفاده از يک نسبت مناسب از حلالها، مقادير بالايي ليکوپن از هندوانه استخراج مي گردد.