سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر دشتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
پوریا دشتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در پروژه های راهسازی، اجرای صحیح و کیفیت مطلوب لایه های زیرسازی به عنوان زیر ساخت راهها دارای اهمیت ویژه می باشند. بدلیل اینکه در بسیاری از موارد کیفیت خاکهای موجود در محل پروژه مناسب و مطلوب نمی باشند، اینخاکها می بایست با استفاده از روشهای متداول و مواد گوناگون تثبیت و تقویت شده و یا به ناچار تعویض گردند. در حال حاضر درکشور ما پر کاربردترینماده جهت تثیت لایه های زیر سازی آهک میباشد، ولی استفاده گسترده از این ماده، عدم لزوم تحقیق و مقایسه سایر انواع تثیت کننده ها از جمله خاکستر بادی را در پروژه های راهسازی توجیه نمی نماید. در ای مقاله ضمن معرفی خاکستر بادی و ترکیب شیمیایی و مولکولی آن به کاربردها و روشهای استفاده از آن در تثبیت، تقویت و کاهش رطوبت لایه های زیر سای اشاره خواهد شد.