سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهروز مینایی –
ساراسادات تهامی –
سیده معصومه زهرایی –

چکیده:

رشد سریع فناوری اطلاعات امروزه باعث تغییرات بسیاری در روشهای بازاریابی سازمانها نموده است و از طرفی با توجه به رقابت فشرده بازار و گزینههای متنوعی که از محصولات و خدمات متنوع پیشروی مشتریان قرار دارد، تحلیل رفتار مشتریان، به عامل بسیار مهمی برای بقای سازمانها مبدل گشته است. نظر به موارد مذکور، یکی ازموثرترین ابزارهای بررسی رفتار مشتریان، داده کاوی است. این مقاله با هدف تمرکز بر رفتار مشتریان ایرانی در میزان مصرف خوراکیهای مهم، با توجه به میزان درآمد و محل زندگی آنان و در دسترس بودن دادههای تفصیلی مرکز آمار ایران در طی ۳ سال اخیر و طی مراحل فرایند استاندارد داده کاوی (CRISP-DM) انجام گرفته و با بکارگیری تکنیکهای تحلیل اکتشافی داده ها، خوش ه بندی، قوانین انجمنی و غیره به استخراج دانش کاربردی پرداختهایم. نتایج تحلیل های انجام شده به منظور کمک به بررسی ارتباطات و تهیه الگوهای کاربردی در حوزه بازاریابی و تاثیرات آن در مدیریت ارتباط با مشتریان کارخانجات مواد غذیی به کار میرود.