سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشگاه شیراز – دانشکده علوم – بخش زمین شناسی
فرید مر – دانشگاه شیراز – دانشکده علوم – بخش زمین شناسی

چکیده:

اگرچه عکسهای هوایی سالهای متمادی رایج ترین داده مورد استفاده در سنجش از دور بوده، اما امروزه داده های ماهواره ای به دلیل برداشت تعداد بیشتری از طول موجهای طیف الکترومغناطیس، اهمیت بیشتری یافته است. به دنبال پرتاب اولین ماهواره لندست در سال ۱۹۷۲، داده های رقومی سیستم روبنده چند طیفیآن (Multi- Spectral Scanner) به طور گسترده در علوم زمین به کار گرفته شد (Prost, 1980, Hunt, 1979, Rowan, et al, 1977, Pratt , et al ., 1978, OffielD, ET AL., 1977) سنجنده نقشه بردار موضوعی (Tjematic Mapper) ماهواره لندست با قدرت تفکیک زمینی ۳۰ ضربدر ۳۰ متر که از سال ۱۹۸۲ بر روی لندست ۴- و سپس بر روی لندست ۵- تعبیه شده ، طیف الکترومغناطیس رادر محدوده مرئی مادون قرمز و حرارتی که ۷ باند برداشت می کند و هر صحنه (Scene) آن مساحت تقریبی ۱۸۵ ضربدر ۱۸۵ کیلومتر را می پوشاند .. از زمانی که داده های رقومی سنجنده TM قابل دسترسی شد،زمین شناسان نیز با استفاده از محدوده های انعکاس یا جذب طیف الکترومغناطیس توسط واحدهای سنگ شناسی و کانی های مختلف، از این داده ها در شناسایی هاله های دگرسانی و تشخیص واحدهای سنگی یا خطواره ها به طور گسترده ای استفاده کردند. (Aronoff, etal., 1989; Bennelt, et al., 1993; Kaufmann, and Kruck , 1989, Kaufmann, 1988; Abrams, et al., 1983) هدف از این تحقیق،نشان دادن کاربرد داده های رقومی سنجنده TM ماهواره لندست ، اخذ شده در سال ۱۹۹۰ ، در تفکیک و تشخیص واحدهای سنگ شناسی مختلف و نواحی هوازده، در منطقه ممسنی – کازرون استان فارس بوده است. اطلاعات حاصل از پردازش داده های رقومی، با مشاهدات صحرایی و در بعضی موارد تجزیه شیمیایی نمونه هایی از خاک و سنگ، تکمیل شده است. طول و عرض جغرافیایی محل برداشت نمونه ها، توسط دستگاه (Global Positioning System) GPS برداشت وبر روی نقشه منتقل شده است.