سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید گرگیان محمدی – شرکت ملی نفت، ایران مدیریت اکتشاف
محمدرضا رضائی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

تاقدیس آغاز غربی در مجاورت بلافصل با یک میدان گازی فعال فاقد تولید اقتصادی از همان لایه های تاقدیس مجاور خود است. مطالعه نمودارهای ژئوفیزیکی این چاه در افق کنگان و مقایسه آن با میدان مجاورحاکی از افزایش میزان رس در این سازند است. افزایش رس با بالا بردن میزان انعطاف سنگ در برابر فشارهای تکتونیکی از بروز شکستگی های بیشتر در آن جلوگیری کرده است. به کمک داده های تزریق جیوه در دو نمونه از مغزه های این چاه در افق کنگان، بالاتر بودن سطح تماس آب – گاز نسبت به تاقدیس مجاور نشان داده می شود. بالا بودن سطح تماس آب – گاز با توجه به کوچک بودن بستگی ساختمانی در افق کنگان در این تاقدیس باعث غیر اقتصادی بودن آن گردیده است.