سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مختاری – بخش ژئوفیزیک ، مدیریت اکتشاف وزارت نفت ، تهران
سیدرضا موسوی حرمی – بخش زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدا… محبوبی – بخش زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی خراسانی – بخش ژئوفیزیک ، مدیریت اکتشاف وزارت نفت ، تهران

چکیده:

مطالعه برش های لرزه ای بازتابی سه بعدی یکی از روشهای دقیق در اکتشاف و بهره برداری مواد هیدروکربوری محسوب می گردد . به دلیل اینکه فواصل برداشت در روش دو بعدی زیاد است اطلاعات دقیقی را نمی توان بدست آورد، از این رو از روش سه بعدی که داده های تفصیلی تر ارائه می کند استفاده می شود. برای مثال مطالعات انجام شده در دشت سرخش نشان داده است که تغییرات رخساره ای (برای مثال، سازند شوریجه) در برش های لرزه ای می تواند منجر به شناخت و گسترش پتانسیل مخازن نفتی در منطقه گردد. بعلاوه با استفاده از داده های لرزه ای و تلفیق آن با داده های زمین شناسی، چینه شاسی توالی ها و نیز تغییرات سطح آب دریا در شرق حوضه کپه داغ در طی مزوزوئیک و سنوزوئیک تعبیر و تفسیر شده است.