سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدحسین سرایی –
هدی معمارزاده –
زهرا احقاقی کاکلی –
بهاره زیبانژاد –

چکیده:

دانش داده کاوی یکی از رشته های جدیدی است که با بکارگیری آن و با استفاده از داده های آماری، به استخراج اطلاعات و الگو های مفید می انجامد. یکی از زمینه های که می توان این دانش را به نحو موثری استفاده کرد و نتایج قابل توجهی بدست آورد، داده های پزشکی است. در این مقاله سعی شده با تمرکز بر روی داده های مربوط به آمار انواع سوانح منجر به فوت کودکان زیر ۱۵ سالِ ثبت شده در طی سالهای ۸۳ تا ۸۵ ، علل رایج در وقوع آنها تعیین شده و بر اساس آن، در راستای بالابردن کیفیت تصمیم گیری ها و در جهت کاهش آمار مرگ و میر پیشنهاداتی به نهاد های ذیربط ارائه شود. داده های استفاده شده در این تحقیق از پرونده های پزشکی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان الزهرا (س) اصفهان جمع آوری شده است. روشهای داده کاوی به کار گرفته شده در این تحقیق استفاده از درخت تصمیم گیری و تئوری بیز بوده و با به کار گیری نرم افزار داده کاوی ،Clementine نشان داده شده که در مورد این مجموعه از داده ها، درخت تصمیم گیری بهتر از شبکه های بیز عمل کرده و نتایج قابل توجهی را ارائه می دهد.