سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهریار – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدی
محمدجعفر تارخ – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و رئیس گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه صنع
محسن اکبرپورشیرازی – عضو هیات علمی دانشکده صنایع – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

موسسات مالی و بانکها از سازمانهایی هستند که به لحاظ ماهیت کار خود بسیار نیازمند فرایندهای مدیریت ریسک میباشند و دادهکاوی از مهمترین ابزارهای در دسترس این سازمانها برای ارزیابی، شناسایی و پیشبینی ریسکهای متنوع پیشروست است . در زمینه کاربردهای مختلف دادهکاوی در مدیریت ریسک عملیات و خدمات مختلف در بانکهای دنیا تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما در زمینه کاربردهای بالقوه این روشها در نظام بانکداری ایران پژوهش چندانی انجام نشده است . از مهمترین ریسکهای پیشروی بانکهای ایرانی، موضوع چکهای برگشتی برخی مشتریان است که مشکلات زیادی هم برای بانکها و هم برای گروهی دیگر از مشتریان ایجاد مینماید . در این مقاله پس از مروری بر انواع کاربردهای دادهکاوی در مدیریت ریسک فعالیتها و خدمات مختلف بانکی، مدلی مبتنی بر دادهکاوی، برای شناسایی و پیشبینی مشتریان دارای ریسک بالقوه صدور چکهای بلامحل ارائه شده و سپس با انجام مطالعه موردی در یک شعبه بانک ملت و پیشبینی مشتریان دارای چک برگشتی، اعتبار و صحت پیشبینی مدل با روشهای مختلف ارزیابی میشود و بر اساس نتایج حاصل پیشنهاداتی برای توسعه و کاربرد این روش در مدیریت ریسک خدمات چک در بانکها ارائه خواهد شد .