سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکودل – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
عباس باغبانیان – کارشناس ارشد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای تعیین مقاومت فشاری و مقاومت برشی سنگ نیاز به انجام آزمایشاتی است که باید بر روی نمونه های استاندارد انجام شود. در بسیاری از مواد بویژه در سنگ هایی که امکان تهیه نمونه استاندارد از آنها به آسانی وجود ندارد تعیین مقاومت سنگ از طریق آزمایش تراکم تک خوری یا برش مستقیم با مشکلاتی همراه می باشد. استفاده از دستگاه پانچ و تعیین (Punch Index) PI می تواند تا حدودی تعیین مقاومت سنگ را آسان نماید. در این تحقیق یک دستگاه پانچ ساخته شده و با کمک آنمقاومت سنگ های مختلف اندازه گیری شده است. بررسی ها نشان می دهد که تعیین PI می تواند تخمین قابل قبولی از مقاومت سنگ های ناهمسانگرد را ارائه دهد.