مقاله کاربرد دنسيتومتري ژنومي براي محاسبه جمعيت نسبي باکتري اشريشيا کلي در روده جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۱۱ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد دنسيتومتري ژنومي براي محاسبه جمعيت نسبي باکتري اشريشيا کلي در روده جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دنسيتومتري
مقاله اشريشيا کلي
مقاله واکنش زنجيره اي پليمراز
مقاله جوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيداوي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه روش دنسيتومتري براي محاسبه جمعيت نسبي باکتري هاي اشريشيا کلي در بخش هاي مختلف روده جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. پس از آماده سازي نمونه هاي محتويات گوارشي، فرآيند خالص سازي و استخراج DNA محتويات دوازدهه، ژئوژنوم، ايلئوم و روده کور صورت گرفت. با استفاده از دو جفت آغازگر رفت و برگشت، يک واکنش زنجيره اي پليمراز اختصاصي جهت شناسايي اختصاصي کليه باکتري هاي اشريشيا کلي و يک واکنش زنجيره اي پليمراز اختصاصي براي شناسايي اختصاصي کليه باکتري هاي موجود در دستگاه گوارش جوجه ها انجام گرديد. با مقايسه و تجزيه و تحليل باندهاي مریي شده بر اساس رويه رگرسيون خطي با برون يابي با استفاده از تکنيک دنسيتومتري و نرم افزار Gel Proc Analyzer، تراکم باندهاي اختصاصي باکتري هاي اشريشيا کلي به دست آمد. جمعيت اين باکتري در سنين مختلف هم به تفکيک بخش هاي متفاوت دستگاه گوارش جوجه ها تعيين شد. نتايج آزمايش نشان داد ۰٫۰۰۰۰۰۴ درصد باکتري هاي دوازدهه، ۰٫۰۷ درصد کل باکتري هاي ژئوژنوم، ۰٫۶۴ درصد کل باکتري هاي موجود در ايلئوم و ۲٫۵۱ درصد باکتري هاي روده کور متعلق به گونه اشريشيا کلي بودند. همچنين باکتري اشريشيا کلي در چهار روزگي، ۱٫۷۶ درصد کل باکتري ها، در چهارده روزگي ۰٫۰۱ درصد کل باکتري ها و در سي روزگي ۰٫۸۰ درصد کل باکتري هاي دستگاه گوارش جوجه ها را تشکيل مي دهند. علاوه بر اين معلوم شد در چهار روزگي در ژئوژنوم، ايلئوم و روده کور به ترتيب ۰٫۳۰، ۲٫۰۵ و ۳٫۹۷ درصد کل باکتري ها از گونه اشريشيا کلي  بوده و در دوازدهه اين باکتري وجود نداشت. در چهارده روزگي هم در ژئوژنوم، ايلئوم و روده کور به ترتيب ۰٫۰۰۰۰۰۹، ۰٫۰۰۰۱۱ و ۰٫۰۸ درصد کل باکتري ها از گونه اشريشيا کلي بودند و در دوازدهه اين باکتري وجود نداشت. در سي روزگي هم در دوازدهه، ايلئوم و روده کور به ترتيب ۰٫۰۰۰۱۱، ۰٫۰۰۹ و ۲٫۴۰ درصد کل باکتري ها از گونه اشريشيا کلي  بودند و در ژئوژنوم اين باکتري وجود نداشت. به عنوان نتيجه گيري کلي شيوه دنسيتومتري مبتني بر نتايج PCR را مي توان روشي سودمند براي تعيين جمعيت نسبي باکتري هاي گونه اشريشيا کلي دستگاه گوارش طيور دانست.