سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عباس عابدی ملک جهان – دانشگاه شهرکرد، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
زهرا عزیزی – دانشگاه شهرکرد، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

چکیده:
استفاده از سیستم های فعال صوتی Sonar در مطالعات بیولوژیک دریایی دارای مزایای بسیاری در مقایسه با روش معمول مانند استفاده از تور و دام است. کاربرد سیستم های سونار برای کسب اطلاعات از عمق محیط های آبی با کمک امواج صوتی در تحقیقات شیلات پیشرفت های قابل توجه ای در دهه اخیر داشته است. سیستم های ساده ارسال موج یا سیگنال به سیستم های عمق یاب صوتی و سیستم های تک فرکانسی به سیستم های دیجیتالی چند فرکانسی ارتقا پیدا کرده اند. هدف از تحقیق حاضر معرفی مهمترین تکنیک های اندازه گیری فراوانی، تراکم و بیوماس آبزیان به کمک امواج صوتی در زمینه شیلات و روند توسعه این تکنیک ها است