سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین ناهید – مرکز تحقیقات مهندسی بیوشیمی و محیط زیست – دانشگاه صنعتی شریف
پریوش مصلحی مصلح آبادی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جهت بررسی کاهش و حذف یونهای فلزی سنگین از آب و فاضلاب آلوده ابتدا دیاتومه خام از معادن ایران به کار برده شد. سپس دیاتومه اصلاح شده آزمایش گردید. اصلاح دیاتومه توسط اکسید منگنز انجام گردید و دیاتومه اصلاح شدهMn دیاتومه نامیده شد. بعد از بارور کردن – ۰/۳۵گرم از منگنز روی یک گرم دیاتومه سطح ذرات به میزان ۲/۲برابر در مقایسه با سطحذرات دیاتومه خام، بیشتر شد و این امر باعث گردید که ظرفیت جذب این دیاتومه اصلاح شده برای فلزات سرب، نیکل و مس افزایش یابد و این افزایش به ترتیب برای سرب از ۵۶/۸ به ۷۵ درصد و برای نیکل از ۶۶/۶ به۸۸/۶درصد و برای مس از ۸۶ به ۱۰۰ درصد بود، یا به عبارتدیگر بعد از اصلاح دیاتومه، مس در تمام غلظت ها بطور کامل حذف می گردید. شدت و سرعت فیلتراسیون نیز با اصلاح دیاتومه توسط یونهای منگنز افزایش داشت و عمل جداسازی کاملاً بهبود یافت.