سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن پهلوانزاده – دکترای مهندسی شیمی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محسن علی مندگاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در روشهای متعارف سرمایش، بارمحسوس (کاهش دما) و بار نهان (کاهش رطوبت) هردو به وسیله سیستم سرمایش انجام م یگیرد، اما با استفاده از دسیکنت، انجام دو فرآیند سرمایش و رطوب تزدایی به طور مجزا امکان پذیر است. در این حالت ابتدا رطوبت هوا توسط دسیکنت گرفته می شود و سپس از واحد سرمایش برای تامین بار محسوس استفاده می گردد. در این مقاله ابتدا اجزای اصلی سیتم سرمایش جذبی بیان شده و نمونه هایی از ترکیب ۳ روش اصلی سردسازی(کولر تبخیری، تراکم بخار و کویل خنک کننده) با دسیکنت، ذکر گردیده است. تعدادی از کارهای تحقیقاتی که دراین زمینه صورت گرفته، بیان شده و مقدار کاهش مصرف انرژی حاصل از ترکیب دسیکنت با سیستمهای سرمایش که توسط محققان مختلف گزارش شده، نیز آورده شده است.