سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
ابراهیم جهان بخش –
محمد سعید سیف –

چکیده:

جریانهای آبی از ماهیت پیچیده ای برخوردار بوده و بررسی آنها در بسیاری از مسائل عملی کاربرد دارد. چنین مساله ای ، در حقیقت یک جریان گذرای دو فازی (آب و هوا) غیر قابل تراکم بوده و امکان حل تحلیلی معادلات پیچیده حاکم بر آن وجود ندارد. در این میان، دینامیک سیالات محاسباتی ابزار مناسبی را برای حل عددی معادلات در اختیار می گذارد. این مقاله با استفاده از رویکرد حجم کنترل، به حل معادلات اساسی حاکم بر جریان سیال (معادلات ناویر – استوکس) پرداختهو میدان سرعت و فشار را به روش گام جزئی کوپل می نماید. در ادامه نیز، توزیع دو فاز سیال با حل یک معادله انتقال، در دامنه محاسباتی بدست می آید. در این حالت می توان فرض نمود که یک سیال موثر با خواص فیزیکی جرم حجمی و لزجت متغیر به جای دو فاز آب وهوا در دامنه محاسباتی وجود دارد. به بیان دیگر، معادلات ناویر- استوکس برای یک سیال موثر حل می شوند . نتایج ارائه شده در این تحقیق، بیانگر توانایی الگوریتم عددی بیان شده در مدلسازی تغییر شکلهای پیچیده سطح آزاد، در کاربردهای عملی می باشد.