سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فخار – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
منوچهر راد – استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله ابزارهای محاسباتی دقیق برای تحلیل مسئله موج سه بعدی و غیرخطی کشتی ها را بررسی می کند. در این جا روش گام زمانی چند شبکه ای حجم محدود وابسته به گرداب جیمسون تحلیل می شود که قادر به حل جریانهای سه بعدی غیرخطی روی کشتی های واقعی می شود. روش جدیدی برای حل میدان جریان و محل سطح آزاد با ترکیب معادلات دینامیکی و سینماتیکی سطح آزاد بامعادلات اویلر یا ناویه استوکس ارایه می شود. توانایی روش و خلاصه کردن آن از طریق بحث روی یاک ارایه می شود.