سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیررضا زراتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران
محمد بدلی مشاهیر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران
علی فتحی هفشجانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران

چکیده:

دیوارهای هدایت در بسیاری از پروژه های مرتبط با رودخانه ها به منظور هدایت جریان برای عبور از مقطع پل یا بندهای انحراف بکاربرده می شوند. این دیوارها نقش عمده ای در اصلاح الگوی جریان در مقطع تنگ شده مخصوصا در حالتی که جریان به صورت نامتقارن به پل نزدیک می شود دارند. پیشنهادهای مختلفی برای شکل این دیوارها در پلان ارائه شده است در این تحقیق در یک فلوم آزمایشگاهی کوله پل در عرض فلوم ایجاد شده سپس با نصب دیوارهای هدایت برگشتی کوتاه و بلند به بررسی الگوی آبشستگی در اطراف کوله و دیوار پرداخته شده است آزمایشها در شرایط آستانه حرکت ذرات بستر انجام شده و عملکرد دو دیوار مذکور در کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف کوله پل مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که دیوار برگشتی کوتاه آبشستگی موضعی در کنار کوله پل رآبه اندازه ۴۵ درصد نسبت به کوله های بدون دیوار هدایت کاهش داده و محل حداکثرعمق آبشستگی را به بالا دست مقطع پل یعنی دماغه دیوار منتقل می نماید. از طرفی استفاده از دیوار برگشتی بلند میزان آبشستگی موضعی را در حدود ۵۷ درصد کاهش داده ولی محل حداکثر آبشستگی در مقطع پل باقی می ماند