سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد صادق زاده – کارشناس دفتر برنامه ریزی انرژی معاونت امور انرژی وزارت نیرو عضو کم

چکیده:

در این تحقیق ذخیره سازی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) جهت بهبود پایداری گذرا و هم چنین افزایش میرایی شبکه انتقال انرژی پیشنهاد شده است . ًروش ارائه شده، ظرفیت انتقال توان خطوط انتقال را که معمولا محدود به اندیس پایداری و به خصوص پایداری گذرا است، افزایش می دهد . در این مقاله، مدل سازی و کنترل فازی واحد ذخیره سازی مغناطیسی ابر رسانا (SMES) جهت کنترل پایداری گذرا ارائه گردیده است . دینامیک ماشین، سیستم تحریک و گاورنر به کمک مدل مرتبه هشتم مدل سازی شده است . شبیه سازی عددی بر روی یک خط انتقال که توان تولیدی یک ماشین را به بقیه شبکه منتقل می کند، اجرا گردیده که به وضوح بهبود پایداری گذرا و هم چنین افزایش ظرفیت انتقال توان خط برای شبکه مورد آزمایش را نشان می دهد .