سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمیم آذین فر – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ربزی درسی
دکت رنعمت ا… موسی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کودک خلاق امروز، معلم و مهندس پر توان فردا خواهد بود که با طرح ها و ایده های نوین خود می تواند چرخ های مملکت را به حرکت درآورد. اهمیت آموزش در دوران اولیه به حدی محسوس و شایان توجه است که بازتاب آن در کلیه بحث ها و پژوهش های علمی و برنامه های آموزشی دبستان کاملا هویداست.
آموزش در دوران کودکی از دو جنبه مورد نظر است: یکی حساسیت و سهولت اثر پذیری کودکان از محیط های آموزشی و دیگری دوام اثرات و عمق یادگیری های آنها در این دوران غزالی در این دوره می گوید:«هر کاری که عظیم بود،تخم آن اندر کودکی افکنده باشد.»
آموزگاران هم می توانند علاقه و شوق خود را نسبت به ارائه اطلاعات در حال رشد که نیاز بچه ها در یک زندگی موفقیت آمیز است از طریقی بررسی روزمره الگوهای جدید حفظ کنند. یکی از این الگوهای جدید استفاده از رایانه به عنوان ابزار آموزشی مفید در مدارس ابتدایی برای جستجو گری در شبکه های جهانی به منظور کمک به دانش آموزان ابتدایی است.
شاید استفاده از این فناوری بتواند کلاس های دوران ابتدایی را از شادی و هیجان بیشتری برخوردار کند رایانه به کودکان این دوره کمک می کند تا جزئیات دروس و مطالب کتاب را بخوبی فرا گیرند. آموزش علوم ریاضی و ورزش بوسیله رایانه و همچنین گفتگو های رایانه ای و جلسات الکترونیکی می توانند کمک های زیادی به برنامه ریزی درسی و فعالیت هایی دیگر کلاسی داشته باشند.