سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شمیم آذین فر – دانشجوی کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
نعمت ا… موسی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کودک خلاق امروز، معلم و مهندس پر توان فردا خواهد بود، که با طرح ها و ایده های نوین خود می تواند چرخ های مملکت را به حرکت درآورد . اهمیت آموزش د ر دوران اولیه به حدی محسوس و شایان توجه است که بازتاب آن در کلیه بحث ها و پژوهش های علمی و برنامه های آموزشی دبستان کاملاً هویداست .
آموزش در دوران کودکی از دو جنبه مورد نظر است : یکی حساسیت و سهولت اثرپذیری کودکان از محیط های آموزشی و دیگری دوام اثرات و عمق یادگیری های آنها در این دوران . غزالی در این باره «. هر کاری که عظیم بود، تخم آن اندر کودکی افکنده باشند » : می گوید آموزگاران هم می توانند، علاقه و شوق خود را نسبت به ارائه اطلاعات در حال رشد که نیاز بچه ها در یک زندگی موفقیت آمیز است از طریق بررسی روزمره ال گوهای جدید حفظ کنند . یکی از این الگوهای جدید، استفاده از رایانه به عنوان ابزار آموزشی مفید در مدارس ابتدایی برای جستجوگری در شبکه جهانی به منظور کمک به دانش آموزان ابتدایی است . شاید استفاده از این فن آوری بتواند کلاس های دوران ابتدایی را از شادی و هیجان بیشتری برخوردار کند . رایانه به کودکان این دوره کمک می کند تا جزئیات دروس و مطالب کتاب را به خوبی فرا گیرند . آموزش علوم، ریاضی و ورزش به وسیله رایانه و همچنین گفتگوهای رایانه ای و جلسات الکترونیکی می تواند کمک های زیادی به برنامه ریزی درسی و فعالیت هایی دیگر کلاسی داشته باشد .