سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود کثیریها – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

چکیده:

خسارات ناشی از خوردگی در محیط های آبی بیش از حد تصور می باشد. نظر به اینکه انجام عملیات تعمیراتی در محیط های آبی، درمقایسه با خشکی بسیار دشوار تر می باشد ، لاجرمباید در انتخاب نوع پوشش وضخامت لایه های رنگ و همچنین آماده سازی وبکارگیری رنگ دقت فراوان نمود. در محیط های دریائی سازه های مختلف (دیوارهای بتنی، سکوهای دریائی و کشتی ها) با عوامل مختلفی از قبیل:
جزر ومد آب، امواج، املاح موجود در آب، میکروارگانیزم ها، آلودگی های نفتی، فاضلاب های صنعتی، آب خن کشتی ها مواجه می باشد.
نوع تاثیر فاکتورهای فوق بر روی سازه های دریائی مانند اسکله های کنار ساحل، سکوهای دریائی و یا کشتی و ناوها یکسان نمی باشند. بنابراین انتخاب نوع پوشش با توجه به فاکتورهای ذکر شده اهمیت پیدا میکند.
در این مقاله بررسی و تعیین مقدار هر یک از عوامل فوق و نهایتا انتخاب پوششی که بتواند در مقابل این فاکتورها مقاومت نماید مورد مطالعه قرار گرفته است.