سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده شیمی، تهران، ایران
محمد شهوازیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده نساجی، یزد، ایران
معصومه طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده شیمی، یزد، ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش ، بررسی امکان کاربرد یکی از رنگ های آزویی (Light Yellow X6G, C.I. Reactive Yellow 2) ،که در صنعت نساجی به طور گسترده ای به کار می رود در اندازه گیری مقادیر ناچیز اسمیم به روش سینتیکی – کاتالیتیکی اسپکتروفوتومتریمی باشد. انداه گیری دقیق مقادیر ناچیز اسمیم به عنوان یک فلز گران قیمت در ماتریس های مختلف به خاطر اهمیت این فلز، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش های مختلفی برای اندازه گیری اسمیم به کار گرفته شده اند. ولی روش های اسپکتروفتومتری به علت سادگی، هزینه پایین و سرعت بالا در صورت انتخاب یک عامل کروموژنیک مناسب، اغلب ارجح هستند. یک روش بسیار حساس ، گزینش پذیر و دقیق بر اساس اثر کاتالیزوری اسمیم بر روی اکسیداسیون رنگ آزویی X6G به وسیل هیدروژن پراکسید و در محیط قلیایی پیشنهاد شده است. با این روش امکان اندازه گیری اسمیم در محدوده غلظتی۱۲۰-۰/۱نانوگرم / میلی لیتر وجود دارد. حد تشخیص این روش برای ۱۱ بار اندازه گیری تکرار شاهد ۰/۰۵نانوگرم/ میلی لیتر می باشد.