سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نعمت الله علی تبار اندواری – مهندسین مشاور قدس نیرو
غلامرضا صفارپور – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

انجام صحیح محاسبات فنی مربوط به تامین روشنایی معابر شهرها، یکی از کارهای معمول در شرکتهای توزیع است. این کار به دلیل محدودیت انسان در محاسبات فنی معمولا با مقداری تقریب همراه است.علاوه بر آن به دلیل پیچیدگی محاسبات فنی، محاسبه تعداد زیادی از طرحها و مقایسه فنی و اقتصادی آنها با هم، با روش دستی امکان پذیر نیست. در این مقاله روشهایی بیان شده اند که به کمک آنها بتوان با استفده از کامپیوتر، با اصلاح جدولها و منحنی های مرسوم و انجام محاسبات دقیق باسرعت زیاد، محایبات دقیقتری در روشنایی معابر انجام داد. علاوه بر آن روشهایی برای انجام بهینه سازی اقتصادی و مقایسه طرحهای مختلف با تجهیزات روشنایی متفاوت، پیشنهاد شده است. بر اساس الگوریتمهای پیشنهادی، نرم افزاری تهیه شده و مثالی از روند طراحی بهینه روشنایی معابر با کمک آن حل شده است که اطلاعات و خروجیهای آن در انتهای مقاله عرضه شده است.