سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسیگروه عمران
بهرام بری – دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده مهندسی گروه عمران

چکیده:

کالیبراسیون مدل های کامپیوتری آبهای زیرزمینی مهمترین بخش هر پروژه مدلسازی است. مدل رایانه ای ارائه شده در این مقاله که به زبان برنامه نویسی فرترن تهیه شده، کالیبراسیون خودکار یک مدل کامپیوتری آبهای زیرزمینی را با استفاده از تکنیک های بهینه یابی عرضه می دارد. در این تحقیق برای حل معادلات جریان غیرماندگار آب زیرزمینی از تکنیک عددی اجزای محدود استفاده شده و برای حل مساله بهینه یابی ابتدا از روش افزایشی لاگرانژ برای تبدیل مساله مقید به نامقید و سپس از روش متریک متغیر جهت حل مساله بهینه یابی نامقید استفاده شده است. برای اثبات کارایی مدل، یک مساله مثال ارائه گردیدهاست.