سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه باکویی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمدحسن مرادی –

چکیده:

در تفسیرداده های بیان ژن و به منظور دستیابی به نقش ژنها و تعاملات بین آنها در بیماریهای مختلف و یا شرایط متفاوت آزمایشگاهی نیازمند بکاربردن روشهایی تحلیلی مختلفی مثل خوشه بندی داده های میکروآرایه هستیم که ما را در یافتن ژنهای هم بیان که اغلب نقش مشابهی در فرآیندهای زیستی دارند، کمک می کند.
در این مقاله کاربرد روشها ی GVNS وBVNS، برای خوشه بندی داد ه های بیان ژنِ میکروآرایه ارائه شده است . در این جا نشان داده شده است که برای هم ه مجموعه داده های مطالعه شده عملکرد این الگوریتم ها و به طور اخص روش GVNS بهتر از روش استاندارد (FCM(Fuzzy CMeans می باشد.