سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید لطفعلیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن
مهین شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، پژوهشکده صنایع معدنی
زهرا منافی – مجتمع مس سرچشمه، امور تحقیق و توسعه، واحد تحقیقات هیدرومتالورژی
سعید زندوکیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن

چکیده:

کاهش ذخایر معدنی طی دهههای گذشته باعث افزایش توجه به توسعه روشهایی شده است که قادرند به سادگی و به طور اقتصادی برای ذخایر کم عیار به کار روند. در این تحقیق تکنولوژی بیولیچینگ جهت استحصال مس از منابع کم عیار کالکوپیریتی در تست های ستونی بکار برده شد. نمونههای بکار برده شده کانسنگ کم عیار کالکوپیریتی و باطله تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بودند. آنالیز کانه کم عیار نشان داد که عمده کانی آن کالکوپیریت ۰/۷۸% و میزان پیریت موجود در ان حدود ۲/۸% است. همچنین آنالیز شیمیایی باطله سد رسوبگیر نشان دهنده وجود۰/۲۶ درصد کالکوپیریت در حضور۱۱/۵۶ درصد پیریت بود. باکتری های مزوفیل و ترموفیل معتدل جهت فرآیند بیولیچینگ بکار برده شد و تاثیر اندازه ذرات و دی اکسید کربن بر این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان دادند که در بهترین شرایط، بازیابی مس از کانه کم عیار ۵۶,۳۱ درصد بدست آمد و حضور دی اکسید کربن منجر به بهبود ۵ درصدی بازیابی شد و ۶۲ درصد مس باطله نیز استخراج گردید. پیش بینی می شود با بهینه سازی کلیه پارامتر های عملیاتی درصد بازیابی مس تا حد قابل توجهی افزایش یابد