سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پگاه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
بهرام عکاشه – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

لغت زمین لغزش تاکید بر یک حالت تدریجی و یا ناگهانی گسیختگی سنگها و حرکت آنها بطرف پایین دست شیب تحت تاثیر نیروهای برشی و ثقلی دارد. روش های متعددی جهت بررسی روند حرکات زمین لغزشی و شناسائی مناطق مستعد لغزش وجود دارد که با توجه به اهمیت پروژه از نقطه نظر مسائل ایمنی و موقعیت آنلحاظ راههای دسترسی و امکانات موجود می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، هدف از این نوشتار معرفی روشهای مختلف، حدود کاربرد و نتایج قابل حصول از هر یک می باشد.