سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله ماقبل – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کشاورزی یک صنعت است. بیشتر کشورهای اروپایی که اکنو به کشورهای صنعتی مشهورند در ابتدا جوامع کشاورزی مدار بوده اند. نتیجه توسعه صنعتی کشاورزی و افزایش تولید ناشی از آن، تولید غذای کافی برای جمعیت رو به رشد جهان است. اما جنبه دیگر امنیت غذایی، حفاظت و نگهداری از محصولات کشاورزی در برابر عوامل تهدید کننده ای چون آفات و بیماری های گیاهی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از مصرف بی رویه سموم، افزایش سرسام آور هزینه های مصرف آفت کش ها و نیز ایجاد محدودیت در مصرف حشره کش ها باعث ایجاد تغییر در راهبرد کنترل شیمیایی گردید که منجر به توسعه مفهوم مدیریت تلفیقی آفات شد. یکی از موثرترین روش های آموزشی- ترویجی درباره مدیریت تلفیقی آفات، روش مدرسه در مزرعه می باشد. این روش فضای یادگیری را در مورد اکولوژی و مدیریت کشت بوم های زراعی از طریق شیوه های کاملا عملی برای کشاورزان فراهم می کند. هدف کلی این تحیق، معرفی روش آموزشی- ترویجی مدرسه در مزرعه به عنوان یک روش موثر آموزش در زمینه مدیریت تلفیقی آفات است. در این تحقیق همچنین به تعریف مدیریت تلفیقی آفات، اهمیت مدیریت تلفیقی آفات در کشاورزی پایدار، تعریف رویکرد مدرسه در مزرعه و بررسی نقش روش یادگیری مدرسه در مزرعه در آموزش عملی کشاورزان (مدیران تلفیقی آفات) پرداخته شده است. نتایج این بررسی ها نشان داد که روش آموزشی ترویجی مدرسه در مزرعه یک روش بسیار اثر بخش در زمینه آموزش مدیریت تلفیقی آفات جهت نیل به کشاورزی پایدار است.