سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید احمد فاضل زاده حقیقی – دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک، استادیار (نویسنده مخاطب)
غلامعلی ورزندیان – دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک، دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله مسیرهای بهینه حرکت یک فضا پیما با رانش محدود به کمک روش اجزاء محدود در دامنه زمانی تعیین شده است. در ابتدا معادلات حرکت فضاپیما با توجه به معادله گرانش نیوتون و به صورت معادلات فضای حالت نوشته شده و سپس با درنظر گرفتن تابع عملکرد کنترل بهینه به صورت حداقل زمان مسئله مدلسازی گردیده است. با گسسته سازی مساله در محدوده زمانی و استفاده از روش حساب تغییرات فرم اجزاء محدود معادلات استخراج میگردد. این معادلات به صورت غیر خطی بوده و به کمک الگوریتم نیوتن- رافسون برای سیستم معادلات غیر خطی مساله حل و نتایج ارائه شده است. نهایتا" مسیرهای بهینه پرواز بازاء ضرائب سرعت خروجی موثر ترسیم شده است.