سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب طادی بنی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا موحدی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک
غلامحسین فرهی – استاد دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

گرمای ایجاد شده در تغییر شکلهای بزرگ بر اثر شکل دهی فلزات، بر روی شکل دهی اثرات مختلفی خواهد داشت لذا اهمیت تحلیل ترمومکانیکی در شکل دهی فلزات معلوم بوده و استفاده از آن لازم خواهد بود. برای نیل به این هدف در این مقاله از روش اجزای محدود اویلر-لاگرانژ دلخواه (ALE) به عنوان روش جامع و جدید استفاده می شود. این روش مزایای روشهای لاگرانژی و اویلری را با هم داشته و معایب آنها را نیز از بین برده است. روش اویلر لاگرانژ دلخواه قبلا برای مسایل دینامیک با اثر نرخ کرنش توسعه داده شده و در تحقیقات قبلی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله معادله توسعه داده شده انرژی اویلر لاگرانژ دلخواه همراه با معادله حرکت برا یحل مسایل ترمومکانیکی استفاده می شود و قابلیت و کارایی روش اویلر- لاگرانژ دلخواه با حل یک مثال و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی موجود نشان داده خواهد شد.