سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهنگ دانشمند – استادیار قطعه روی فیکسچر مونتاژ و ترتیب نقطه جوشها
غلامحسین برادران – استادیار قطعه روی فیکسچر مونتاژ و ترتیب نقطه جوشها
سیامک نیرومندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک قطعه روی فیکسچر مونتاژ و ترتیب نقطه جوش

چکیده:

در این مقاله روش المانهای طبیعیNatural Element Method برای حل مسایل مقدار مرزی بدست آمده در تئوری الاستیسیته دوبعدی ارایه گردیده است . اعمال این روش در حل مساله صفحه سوراخدار تحت کشش مورد توجه قرار گرفته و جوابهای بدست آمده از چند نوع شبکه گرهی متفاوت با جوابهای روش عناصر محدود و نیز با جوابهای تئوری الاستیسیته مقایسه گردیده است . این مقایسه نشان می دهد که جوابهای روش المانهای طبیعی در حل مساله فوق نسبت به آنچه توسط روش عناصر محدود بدست می آید از دقت بالاتری برخوردار می باشد .