سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ابوالفضل حسنی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

با توجه به ارزش راه ها و نقش کلیدی روسازی راه، مهندسین همواره به دنبال روش هایی بودند تا تصویر واقع بینانه تری از عکس العمل روسازی را تحت تاثیر عوامل مختلف بدست آورند. در این راستا، به روش های تجربی و آزمایشگاهی متفاوتی متوسل شدند که در نوع و زمان خود ارزی قابل ملاحظه ای داشتند. با افزایش سرعت، شدت و میزان بار ترافیکی، بشر شاهد اثرات منفی خرابی روسازی ها روی تعاملات اقتصادی، اجتماعی و نظامی بوده است. لذا محققین پس از مدت ها تحقیق و مطالعه، روش های تحلیل مدرن را بدست آوردند تا به کمک آنها، در عین صرفنظر از بعضی عوامل موثر، دید مناسبی راجت طراحی روسازی در اختیار بگیرند. پس از ظهور کامپیوتر و گسترش آن در جامعه، روش های تحلیل عددی که زاییده تفکر انتزاعی ریاضیدانان بودند، وارد میدان شده و توانایی های خود را در رفع نقایص روش های مدرن و تحلیل مسائل فیزیکی با دقت بالا به اثبات رساندند. در میان روش های عددی موجود، روش المان محدود وروش المان مجزا تطابق خاصی با خصوصیات روسازی ها داشته و توانستند نظر مهندی را جلب کنند .روش المان محدود نسبت به روش المان مجزا توان محاسباتی کمتری رامی طلبد؛ در مقابل برای یک سری مسائل خاص مانند تحلیل روسازی های بلوکی بتنی، تحلیل روسازی های دارای ترک های متعدد، بررسی رفتار ذرات دانه های مصالح و در کل در شرایط محیطی ناپیوسته، دقت مورد انتظار را ارائه نمی دهد. در چنین مواردی دقت روش المان مجزا به مراتب بیشتر از روش المان محدود بوده و جواب هایی با دقت کافی بدست می دهد. از این رو، در این مقاله به کاربرد روش المان مجزا برای استفاده کاربران در تحلیل روسازی ها پرداخته شده است.