سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر شاملو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی شریف
امیررضا خویی – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ، روش جدید المان محدود بسط یافته(X-FEM) که در مدلسازی ناپیوستگیها و ترکها بسیار کارآمد است معرفی و کاربرد آن در رفتار پلاستیک مواد ارائه شده است. این تحقیق کاربرد این روش در مدلسازی محیط هایی که از دو فاز مختلف تشکیل شده و در نتیجه اعمال بار تدریجی به مرحله پلاستیک وارد می شوند را بررسی نموده و چگونگی کاربرد زیر المانها(sub elements) را در مدلسازی ناپیوستگیها نشان می دهد . در ابتدا به بررسی روابط موجود در روش (X-FEM) پرداخته شده و سپس بکارگیری این روابط در حل یک نوع مدل رفتاری دو سطحی ارائه خواهد شد. شایان ذکر است که روابط اجزاء محدود با تغییر شکلهای بزرگ در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت سعی شده است که با حل مسائلی کاربردی، به مقایسه روش المان محدود بسط یافته با المان محدود معمول پرداخته شود