سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی امساکی – دانشجوی کارشناسی ارشد-بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار-بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
علی بخشی – رئیس مهندسی پوشش – شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا
فرزاد یونسی – کارشناس ارشد- شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا

چکیده:

یکی از راه های متداول جهت کاخش تخریب پره های توربین گاز با توجه به شرایط تنش و دمای بالا استفاده از پوششهای CoNiCrAlY میباشد.دراین تحقیق پارامترهای اصلی موثر بر کیفیت پوشش CoNiCrAlY به روش HVOF شامل میزان تخلخل ها اکسیدها وضخامت پوشش بررسی و اثر پارامترهای مختلف دستگاه مشخص گردید.بدین منظور چهار پارامتر اصلی دستگاه از جمله فاصله گان تا قطعه کار فلوی سوخت و نرخ تغذیه پودر در سه سطح مختلف توسط روش طراحی آزمایش تاگوشی مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از آزمایشات بوسیله نرم افزار MINITAB و روش ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان داد بیشترین تاثیر در میزان اکسید پوشش را فاصله گان تا قطعه آزمایش و فلوی سوخت (نفت سفید) به عهده دارد