مقاله کاربرد روش تاگوچي در بررسي کاهش انحراف مقادير پارامترها (مطالعه موردي: اسيديته و pH نوشابه فانا از مقدار هدف در کارخانه روز نوش کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۳۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش تاگوچي در بررسي کاهش انحراف مقادير پارامترها (مطالعه موردي: اسيديته و pH نوشابه فانا از مقدار هدف در کارخانه روز نوش کرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي آزمايش ها
مقاله روش تاگوچي
مقاله معيار ارزيابي کلي
مقاله اسيديته
مقاله pH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نوارچيان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موميوند عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش طراحي آزمايش ها به عنوان يک راهکار علمي همواره در جهت بهبود کيفيت مورد استفاده قرار گرفته است. اين ابزار مشکل هاي کيفي را به صورت ريشه اي حذف نموده و ايجاد بهبود را به معناي واقعي کلمه عملي مي سازد.
تاگوچي، يکي از روش هاي طراحي آزمايش ها، به عنوان يک روش عملي و رويکرد استراتژيک براي طراحي کيفيت در محصولات و فرآيند هاي توليدي و خدماتي، کاربرد هاي فراواني در زمينه هاي مختلف دارد. اين روش در بسياري از کشور هاي پيشرفته کاربرد هاي موفقي داشته است.
اين تکنيک در حل مسایل کيفي، به ويژه در بخش توليد براي بهبود عملکرد فرآيند و ايجاد بهره وري با کاهش محصولات معيوب و هزينه هاي دوباره کاري و تغييرات بسيار قدرتمند عمل مي نمايد.
در اين مطالعه روش تاگوچي با استفاده از ابزار معيار ارزيابي کلي ((OEC به منظور برآوردن همزمان دو هدف کاهش انحراف اسيديته وpH  نوشابه فانا در شرکت روز نوش کرمانشاه اجرا شده است و از ميان ۵ فاکتور  E,D,C,B,Aکه در ابتدا به نظر مي رسيد داراي اثر و يا اثر متقابل با اهميت مي باشند ۴ فاکتور E ,C,B,A با اهميت شناخته شده اند، سپس اين روش با ارایه راه حل يعني تنظيم سه فاکتور C,B,A در سطح ۱و فاکتور E در سطح ۲ رسيدن به اهداف کاهش انحراف اسيديته وpH  نوشابه فانا را ميسر ساخته است. به گون هاي که تنظيم اين فاکتور ها در سطوح بهينه (E2,C1,B1,A1)، منجر به افزايش نسبتS/N  به اندازه ۲٫۴۰۲ واحد گشته است. سهم هر فاکتور به ترتيب ۰٫۴۰۴, ۰٫۶۱۳ ,۰٫۸۳۲ ,۰٫۵۵۲  مي باشد و در کل نسبت S/N را از ۳۵٫۹۴۶- به ۳۳٫۵۴۵- افزايش داده است.