سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه کلاه گر آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازمان صنایع هوافضا
حمید امیدوار – دکترای مواد، اکول سانترال لیون فرانسه، سازمان صنایع هوافضا
سید احمد میرزاحسینی – سازمان صنایع هوا و فضا
بهزاد طولمی نژاد – دانشجوی دکتری متالورژی

چکیده:

در این پژوهش جهت برقراری ارتباط بین نفوذ پرتابی و پارامترهای گوناگون ساخت کامپوزیتهای اپوکسی- کولار از طراحی آزمایش تاگوچی بهره گرفته شد. اثر پرامترهای مختلف شامل نوع الیاف، نسبت لایه گذاری، مقدار پر کننده و ضخامت نمونه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا اثر تغییر عوامل بر کیفیت نمونه به روش رگراسیون چند بعدی با استفاده از نرم افزار آماری spss فرموله گردید و سپس پارامترهای موثر بر توانایی ماده مرکب مذکور در برابر نفوذ پرتابی با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی و انجام آزمایش بالستیک بهینه گردید. نتایج نشان می دهد که بهترین ترکیب جهت نفوذ پرتابی نمونه ای مرکب از الیاف Kevlar 49، نسبت لایه گذاری برابر یک، مقدار پر کننده با ۵۰ درصد وزنی و ضخامت ۱۰ میلیمتر در زمینه اپوکسی می باشد.