سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهندس افشین اجلالی – کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
دکترحسن افشین – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
دکتر علی اکبر بابالو – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

روش تاگوچی یک روش طراحی سلسله آزمایشات است که در شاخه های مختلف علوم تحقیقاتی کاربرد یافته است. در این روش برای بررسی خواص متغییرهایی که کمیت های مختلف با سطوح متفاوت بر آن تاثیر می گذارند؛ با استفاده از آرایه های متعامد خاص ، به جای انجام تمام آزمایشات-شامل تمامی ترکیبات- تعداد محدودی آزمایش ( که توسط روش تاگوچی مشخص می شود) انجام شده و با استفاده از نتایج این تعداد آزمایش محدود، حالت بهینه مورد انتظار بین تمامی حالات پیش بینی می شود. این روش در زمان جنگ جهانی دوم توسط فردی به همین نام در کشور ژاپن ابداع شده و پس از استفاده در صنایع مخابراتی و سپس صنایع خودروسازی تا به امروز در اکثر علوم مهندسی و پایه مورد بهره برداری قرار گرفته و نتایج رضایت بخشی به علت کاهش هزینه ها در عین حفظ دقت داشته است؛ ولی تاکنون در تکنولوژی بتن از این روش استفاده نشده است. در این پژوهش با استفاده از روش تاگوچی به بررسی خواص بتن سبکدانه ساخته شده از سبکدانه پومیس اسکندان پرداخته شده است.