سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کامران گشتاسبی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی حسینی – عضو هیٱت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و عضو هیٱت مدیره انجم

چکیده:

برای بررسی تحلیل سازه های سطحی در محیط های سنگی ۴ روش وجود دارد: ۱- روش تعادل حدی ۲- روش عددی ۳- روش تجربی ۴- روش مدلهای فیزیکی. شالوده روش های تجربی که انتقال تجربیات گذشته برای اجرای پروژه های جدید است، رده بندی مهندسی سنگ ها می باشند. برای سهولت استفاده از این روش، یک برنامه رایانه ای تهیه شده است. در این برنامه از نظرات محققان مختلف از جمله بینیاوسکی، رومانا و دیگر پژوهشگران استفاده شده است. این نرم افزار با درنظر گرفتن وضعیت درزه ها و ویژگیهای مکانیکی توده سنگ ساختگاه بررسی پایداری را انجام می دهد. با این نرم افزار پایداری معدن مس میدوک انجام شده و نتایج تحلیل بصورت جدول در مقاله آورده شده است.