سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامک حیدری –
محمدرضا قیطانچی –
مریم رهنمون فر –

چکیده:

از آنجا که تصاویر راداری علاوه بر اندازه‌گیری شدت سیگنال، اطلاعات فازی را نیز با خود همراه دارند لذا می‌توان با استفاده از اطلاعات فازی و با روش تداخل سنجید ( اینترفرومتری) راداری از آن‌ها در مطالعات زمین‌لرزه استفاده کرد. در حالی که در اغلب روش‌های ژئودیتیکی در نزدیکی‌های مکرر زمینی برای اندازه‌گیری جابجایی پوسته زمین نیاز است. تنش تداخل سنجی راداری در ضمن ارائه پوشش زمینی وسیع، نیاز به اندازه گیری های زمینی را مرتفع می‌سازد. در این مطالعه با روش تداخل سنجی راداری ، این مدل نشان دهنده تغییرات زمین در زلزله بم (ایران) ایجاد و مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استفاده از این روش بزرگی زلزله بم ۶/۴ و ممان لرزه آن ۱۰ ۱۸ * ۴/۳ به‌دست‌آمده است. در این مطالعه از روش به‌کارگیری سه تصویر رادار (از ماهواره ENVISAT ) برای تولید اینترفروگرام استفاده شده است. تساوی توسط نرم‌افزار DORIS در محیط LINUX پردازش گشته‌اند. نهایتاً با شمارش تعداد فزینچ ها در اینترفروگرام می‌توان میزان جابجایی زمین و میزان بزرگی زلزله را محاسبه کرد که این کار با گذشته منتشر شده مقایسه گشته است.