سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی امیر سرداری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبرز رشیدی – دانشکده مهندسی نفت

چکیده:

روابط جریان گاز حقیقی که در آنها خواص گاز به صورت تابعی ضمنی از دما، فشار و ترکیب بیان می شوند ، همواره مورد بحث بوده اند چراکه معادله انتشار جریان گاز حقیقی غیرخطی می باشد. روش های مختلفی برای حل تقریبی معادله انتشار گاز حقیقی وجود دارد اما همه آن ها دارای محدودیت هایی هستند، مثلا برخی تنها در دامنه خاصی از فشار جواب می دهند و برخی در فضای غیر حقیق ی (لاپلا س) می باشند . هدف از این مقاله ارائه حلی آسان برای معادله جریان گاز حقیقی می باشد که تا حد ممکن دارای محدودیت های بسیار کمی است در این مقاله از روش HPMبرای حل معادله غیرخطی پاره ای انتشار گاز در محیط متخلخل استفاده شده است . جهت بررسی صحت روش تحلیلی ارائه شده ، نتایج این روش با روش عددی مقایسه شده و انطباق مناسب نتایج این دو روش نشان داده شده است. این روش جواب هایی با دقت بالا در فضای حقیقی ارائه داده و نسبت به روش های موجود ساده تر می باش د. همچنین می توان از این روش در تحلیل داده های تولید و چاه آزمایی استفاده نمود و خواص مهم مخزن را نظیر تراوایی سازند، ضریب پوسته و… تخمین زد