سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عین اله عزیززاده فیروزی – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
حمیدرضا رمضی – هیئت علمی دانشکده معدن
محمدرضا حسین نژآد – هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از روشهای مهم در اکتشاف کانسارهای رسانا که در درون سنگهای نارسانا قرار دارند به کارگیری روش اتصال به جرم است و این روش در ترکیب با روشهای دیگر ژئوالکتریکی نظیر SPو مقاومت ویژه نتایج بسیار مطلوبی را حاصل می کند و برنامه ریزی پردازش و تفسیر اصولی داده ها نیز بر مطلوبیت آن می افزاید. دراین مقاله ضمن پرداختن به روشهای ترکیبی در اکتشاف کانسارهای رسانا، روشی جدید ساده و کاربردی برای تفسیر داده های حاصل از روش اتصال به جرم ارائه شده است تا اثر فاصله الکترود جریان متصل به توده کانسار ارزیابی و حذف شود.