سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

کوروش عشقی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
سیاوش پاسالار – کارشناسیی ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مدل توزیع چند کالایی یکی از مدل های جالب و پر کاربرد برنامه ریزی ریاضی است که در شبکه توزیع محصولات نقش مهمی را ایفا می کند. هدف از مقاله حاضر تشریح و حل گونه ای خاص از مساله توزیع چند کالایی می باشد که در آن یک کالا در مسیر ارسال از کارخانه به مشتری می تواند از مراکز توزیع گوناگونی عبور نماید. مساله مورد بحث عبارت است از تعیین این که کدام مراکز توزیعع می باید مورد استفاده قرارگیرند، به نحوی که تمام تقاضای مشتریان ارضا شود، از ظرفیت تولیدی کارخانجات تجاوز ننماییم و کل هزینه توزیع حداقل شود.
مساله فوق در این تحقیق ابتدا به صورت یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح مدل شده است و سپس یک روش بر اساس روش جستجوی ممنوع برای حل آن طراحی شده که با موفقیت بر روی مسایل نمونه اجرا شده است.