سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین فرهبد – بخش محصورسازی اینرسی، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ا
سمیه عسگری – بخش محصورسازی اینرسی، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ا

چکیده:

با استفاده از روش خودتزریقی، تپ های لیزر به کوتاهی ۴/۸ns در یک تشدیدگر ناپایدار خودتصویر GSFUR با ضریب بزرگنمائی M -= 2 / 2 و محیط فعال Nd:YAG بدست آمد . انرژی هر تک پالس کوتاه در حد ۰/۱mJ می باشد . واگرایی پرتو خروجی۰/۶۵mard ~ و در نزدیکی مقدار نظری θD = 1/22 λ / ۲ a| M| = 0/58 mradقا ر دارد.