سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیت ا.. جمالی – تبریزکیلومتر۳جاده آذرشهرمجتمع پتروشیمی تبریز امور HSEQ
نریمان عظیمی – تبریزکیلومتر۳جاده آذرشهرمجتمع پتروشیمی تبریز امور HSEQ
جهانبخش آریانی – تبریزکیلومتر۳جاده آذرشهرمجتمع پتروشیمی تبریز امور HSEQ

چکیده:

یکی ازروشهای نظرسنجی که ضمن حفظ سادگی ازاطمینان بالایی برخوردار است روش دلفی می باشد این روش زمانی کاربرددارد که درکسب اطلاعات دقیق و طراحی مدلهای ریاضی و اماری و کاربردفرمولها و قوانین محدودیت هایی وجودداشته باشد روش دلفی مبتنی برنظر سنجی اخذپیشنهادات و پیش بینیاینده جهت کمک به تصمیم گیری ها وبدست اوردن توافق عام یک تعدادازمتخصصان ازطریق پرسشنامه می باشددرطی این مقاله با تعریف برخی ازکاربردها انواع روشهای دلفی مراحل روش دلفی سنتی به همراه وزن دهی و امتیازبندی و کاربرد آن دراولویت بندی اهداف استراتژیکی یک سازمان و نهایتا یک مطالعه موردی درمدیریت HSE صنعت نفت آشنا خواهیم شد